Scroll to top
cs

Projekce zahrad

Pořídili jste si nový dům a nemáte představu, jak naložit s jeho zahradou? Kam umístit bazén nebo altán? Kudy vést chodník? Jaké druhy rostlin a kam vysadit? Nebo nejste spokojeni s podobou a využitím vaší současné zahrady? Otázek je v dané situaci mnoho.  Můžeme vám pomoci na ně najít odpověď.

Projekt zahradních úprav
• grafické znázornění řešeného území
Základem všech našich projektů jsou grafická znázornění řešených území (pohledy, procházky virtuální zahradou a půdorysy) včetně seznamů použitých rostlin a výkazů výměr. Návrhy vytváříme pomocí 3D grafiky. Stáváte se tak pozorovatelem, který prochází všechna zákoutí zahrady. K množství pohledů dostáváte do rukou i půdorysný výkres v měřítku (zpravidla 1:100). Ten zachycuje přesná rozmístění rostlin, zahradních prvků a ploch. Součástí výkresu jsou již výše zmiňované seznamy rostlin a výkazy výměr. Obsahují informace o počtech, množstvích a velikostech použitých materiálů.

• průvodní a technická zpráva
Průvodní a technická zpráva poskytuje podrobné informace o navrhovaném řešení. Uvádíme zde také technologické postupy zakládání zeleně, agrotechnické lhůty, informace o následné údržbě zeleně, informace o hnojení a chemické ochraně.

Jaký je postup?
Podkladem pro vytvoření projektu je nezbytné Vás navštívit a provést potřebná zaměření řešeného území. Je dobré, pokud jsou k dispozici jakékoliv plány s vyznačením tvaru pozemku včetně usazení případných staveb. Dále potřebujeme znát Vaše představy a požadavky na vybavenost zahrady (altán, pergola, jezírko atd.). Vhodné jsou i informace týkající se oblíbenosti určitých rostlinných druhů, barev apod.

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.